Standard Svensk standard · SS-EN 16683:2016

Järnvägar - Krav på utrustning för nödsignal och kommunikation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies:

— the functional requirements for a Call For Aid and Communication device;
— the dynamic analysis of the Call For Aid system.
NOTE 1 The Call For Aid function on existing vehicles may require modification to work in conjunction with vehicles that comply with this European Standard.
NOTE 2 The Call For Aid function is separate from the Passenger Alarm System (PAS), which is provided to deal with emergency situations. The PAS is described in EN 16334.
NOTE 3 The communication device is different from the PAS, but it can share some parts of the PAS to achieve its functionalities.
NOTE 3 The communication device is different from the PAS, but it can share some parts of the PAS to achieve its functionalities.
NOTE 4 The PAS is regarded as a safety relevant system whereas the CFA and communication device are non-safety relevant aids to passengers.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Larm- och varningssystem (13.320) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Call for aid and communication device - Requirements

Artikelnummer: STD-8018246

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-11

Antal sidor: 32