Standard Svensk standard · SS-EN 14587-3:2012

Järnvägar - Spår - Brännsvetsning av räler - Del 3: Svetsning vid tillverkning av korsningar till spårväxlar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the approval of a welding process in a fixed plant, together with the requirements for subsequent welding production. This European Standard applies to new Vignole rails welded by flash butt welding to crossing components in a fixed plant, and intended for use on railway infrastructures.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3: Welding in association with crossing construction

Artikelnummer: STD-87461

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-15

Antal sidor: 52