Standard Svensk standard · SS-EN 15380-3:2006

Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 3: Regler för beteckning av installations- och monteringsplatser

Status: Gällande

Omfattning
As a railway-specific technical standard, this document gives rules for the designation of installation sites and locations in railway vehicles.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter Rälsfordon Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 3: Designation of installation sites and locations

Artikelnummer: STD-45064

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 13