Standard Svensk standard · SS-EN 13674-4:2019

Järnvägar - Spår - Räler - Del 4: Vignolräler från 27 kg/m och upp till, men ej inkluderat, 46 kg/m

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies flat bottom Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m. Eight pearlitic steel grades are specified covering a rail hardness range of 200 HBW to 440 HBW and include non-heat-treated non-alloy steels, non-heat-treated alloy steels, heat-treated non-alloy steels and heat-treated alloy steels. There are 15 rail profiles specified in this document, but these may not be available in all steel grades.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m

Artikelnummer: STD-80011186

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-11

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 13674-4:2006+A1:2009