Standard Svensk standard · SS-EN 13674-4:2006+A1:2009

Järnvägar - Spår - Räler - Del 4: Vignolräler från 27 kg/m och upp till, men ej inkluderat, 46 kg/m

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13674-4:2019

Omfattning
This part of EN 13674 specifies flat bottom Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m.

Five pearlitic steel grades are specified covering a rail hardness range of 200 HBW to 390 HBW and include non-heat-treated non-alloy steels, non-heat-treated alloy steels and heat-treated non-alloy steels.

There are 13 rail profiles specified in this European Standard, but these may not be available in all steel grades.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m

Artikelnummer: STD-71833

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 13674-4:2006

Ersätts av: SS-EN 13674-4:2019