Standard Svensk standard · SS-EN 13674-4:2006+A1:2009

Järnvägar - Spår - Räler - Del 4: Vignolräler från 27 kg/m och upp till, men ej inkluderat, 46 kg/m

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13674-4:2019

Omfattning
This part of EN 13674 specifies flat bottom Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m.

Five pearlitic steel grades are specified covering a rail hardness range of 200 HBW to 390 HBW and include non-heat-treated non-alloy steels, non-heat-treated alloy steels and heat-treated non-alloy steels.

There are 13 rail profiles specified in this European Standard, but these may not be available in all steel grades.

Ämnesområden

Räls och rälsdelar Järnvägar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m

Artikelnummer: STD-71833

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-23

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 13674-4:2006

Ersätts av: SS-EN 13674-4:2019