Standard Svensk standard · SS-EN 15153-1:2020

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 1: Strålkastare, positionsljus och slutsignaler

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the functional and technical requirements for head, marker and tail lamps for heavy rail units, excluding road, metro and self-contained systems. This document also defines the requirements for testing and conformity assessment. Lamps designed for special purposes, for example illumination of third rail, are excluded from the scope of this document. Portable lamps are excluded from the scope of this document.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail

Artikelnummer: STD-80019324

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-01-21

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 15153-1:2013+A1:2016