Standard Svensk standard · SS-EN 15153-1:2013+A1:2016

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för tåg - Del 1: Strålkastare, positionslyktor och slutsignallyktor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15153-1:2020

Omfattning
This European Standard defines the functional and technical requirements for head, marker and tail lamps for trains, including high speed and conventional rail, but excluding road, metro and self-contained systems.
This European Standard also defines the requirements for testing and conformity assessment.
Portable lamps are excluded from the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - External visible and audible warning devices for trains - Part 1: Head, marker and tail lamps

Artikelnummer: STD-8023272

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 15153-1:2013

Ersätts av: SS-EN 15153-1:2020