Standard Svensk standard · SS-EN 15153-1:2013+A1:2016

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för tåg - Del 1: Strålkastare, positionslyktor och slutsignallyktor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the functional and technical requirements for head, marker and tail lamps for trains, including high speed and conventional rail, but excluding road, metro and self-contained systems.
This European Standard also defines the requirements for testing and conformity assessment.
Portable lamps are excluded from the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Järnvägar Material och komponenter för järnvägsteknik Rälsfordon Allmänt Dragfordon Räls och rälsdelar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - External visible and audible warning devices for trains - Part 1: Head, marker and tail lamps

Artikelnummer: STD-8023272

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 15153-1:2013