Standard Svensk standard · SS-EN 16729-4:2019

Järnvägar - Infrastruktur - Oförstörande provning av räler i spår - Del 4: Personalens kvalifikationer för oförstörande provning på räls

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the requirements for qualification of the personnel who plan, carry out and supervise non-destructive testing in industrial sector - Railway maintenance infrastructure, on rails in switches, crossings and plain track.
Safety of staff working on or near the railway track is part of the infrastructure manager safety management system and is not part of this standard.
This document applies only to rail profiles meeting the requirements of EN 13674 1 and EN 13674 2.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 4: Qualification of personnel for non-destructive testing on rails

Artikelnummer: STD-80009198

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-03

Antal sidor: 40