Standard Svensk standard · SS-EN 16286-1:2013

Järnvägar - Gångvägar mellan fordon - Del 1: Huvudsaklig tillämpning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the technical and safety requirements applicable to gangway systems used in all railway vehicles such as tram, tram trains, coaches, metro, suburban, main line and high speed trains that carry passengers. A gangway system gives comfortable passage from one vehicle to the other and consists of a flexible component which allows relative movement between vehicles.
It also defines:
- the requirements for the safety for passengers and/or staff in the gangway while the train is running;
- the assessment methods as well as pass/fail criteria for gangways installed on vehicles.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 1: Main applications

Artikelnummer: STD-89596

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-03

Antal sidor: 44