Standard Svensk standard · SS-EN 16185-1:2014+A1:2020

Järnvägar - Bromssystem hos motorvagnståg - Del 1: Bestämmelser och definitioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the functionality, constraints, performance and operation of a brake system for use in self propelling thermal and electric trains operating on routes of the European rail system network. This European Standard covers: - all new vehicle designs of self-propelling thermal and electric trains being operated at a maximum speed up to 200 km/h, in the following text simply called EMU/DMU; - all major overhauls of the above-mentioned vehicles if they involve redesigning or extensive alteration to the brake system of the vehicle concerned. This standard does not cover: - locomotive hauled trains which are specified by EN 14198; - mass transit rolling stock which is specified by EN 13452-1; - high speed trains being operated at speeds greater than 200 km/h which are specified by EN 15734-1.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions

Artikelnummer: STD-80022137

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-26

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 16185-1:2014