Standard Svensk standard · SS-EN 14587-2:2009

Järnvägar - Spår - Brännsvetsning av räler - Del 2: Svetsning av nya räler i stålsort R220, R260, R260Mn och 350HT med mobil svetsmaskin i ej stationär anläggning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the approval of a welding process by a MFBW machine at sites other than fixed plant, as well as the welding contractor together with the requirements for subsequent welding production. Where a MFBW machine is to be used in a static but temporary situation, the requirements of this part of the standard shall apply.

It applies to new Vignole R220, R260, R260Mn and R350HT grade rails of 46 kg/m and above, as contained in EN 13674-1, welded by a MFBW machine at sites other than a fixed plant and intended for use on railway infrastructures.

This European Standard applies to the welding of rails into welded strings.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 2: New R220, R260, R260Mn and R350HT grade rails by mobile welding machines at sites other than a fixed plant

Artikelnummer: STD-69475

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-14

Antal sidor: 52