Standard Svensk standard · SS-EN 16432-2:2017

Järnvägar - Ballastfria spårsystem - Del 2: Systemdesign, delsystem och komponenter

Status: Gällande

Omfattning
This part of FprEN 16432 specifies system and subsystem design and component configuration for ballastless track system. The system and subsystem design requirements are assigned from the general requirements of FprEN 16432-1:2016. Where applicable, existing subsystem or component requirements from other standards are to be referenced.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027934

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-14

Antal sidor: 124