Standard Svensk standard · SS-ISO 23054-1:2022

Järnvägar - Spårlägeskvalitet - Del 1: Karakterisering av spårläge och spårlägeskvalitet (ISO 23054-1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23054-1:2022

Järnvägar - Spårlägeskvalitet - Del 1: Karakterisering av spårläge och spårlägeskvalitet (ISO 23054-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines track geometry parameters and specifies the minimum requirements for track geometry measurements and the evaluation method for track geometry quality.


This document is applicable to 1 435 mm and wider track gauges. The urban/light rail systems, tramways and any track gauge narrower than 1 435 mm are excluded from the scope of this document, however it can be used as a reference.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23054-1:2022

Järnvägar - Spårlägeskvalitet - Del 1: Karakterisering av spårläge och spårlägeskvalitet (ISO 23054-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track geometry quality - Part 1: Characterisation of track geometry and track geometry quality (ISO 23054-1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80037678

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-09-06

Antal sidor: 44