Standard Svensk standard · SS-EN 13272-2:2019

Järnvägar - Belysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik - Del 2: Regional trafik

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13272-2:2019

Järnvägar - Belysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik - Del 2: Regional trafik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document contains performance requirements and recommendations for electrical lighting systems in the interiors of public transport urban rail vehicles, as defined in the CEN-CENELEC Guide 26, i.e. metro systems, trams, light rail, and local rail systems, under all operating and emergency conditions.
This document applies only to new units.
The application of this document for retro-fitting of existing units is subject to agreement between Contractors.
This document also defines the requirements for testing and conformity assessment.
This document does not address lighting installed in instruments or controls.
This document does not address lighting installed for indication or effect purposes, including flashing lights and decorative lighting.
NOTE 1 The requirements for interior lighting for heavy rail vehicles can be found in EN 13272-1.
NOTE 2 The requirements for cab instrument lighting for heavy rail vehicles can be found in EN 16186-2.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140) Inomhusbelysning (91.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13272-2:2019

Järnvägar - Belysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik - Del 2: Regional trafik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail

Artikelnummer: STD-80017694

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 28