Standard Svensk standard · SS-EN 14587-1:2018

Järnvägar - Infrastruktur - Brännsvetsning av räler - Del 1: Nya räler i stålkvalitet R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT och R400HT stationär anläggning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for the approval of a welding process in a fixed plant, together with the requirements for subsequent welding production.
It applies to new Vignole railway rails R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails of 46 kg/m and above, as contained in EN 13674 1, welded by a flash butt welding process in a fixed plant and intended for use on railway infrastructure.
This document applies to the welding of rails into welded strings.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Svetsmetoder (25.160.10) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant

Artikelnummer: STD-80008254

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 14587-1:2007