Standard Svensk standard · SS-EN 15380-5:2014

Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 5: System, systemgrupper - Systemkrav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the System Breakdown Structure for railway vehicles and their principal associated attributes.
This European Standard may also be applied to specific railway vehicles like track machines and snow ploughs. However, whilst the systems that are common with general railway vehicles are included, the systems which are specific to their work processes are not included in this European Standard. They need to be added for these individual projects.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS)

Artikelnummer: STD-102864

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-07

Antal sidor: 28