Standard Svensk standard · SS-EN 13146-9:2020

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 9: Bestämning av styvhet

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies laboratory test procedures to determine the static and dynamic stiffness of rail pads, baseplate pads and complete rail fastening assemblies.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness

Artikelnummer: STD-80021671

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-04-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13146-9:2009+A1:2011