Standard Svensk standard · SS-EN 13146-9:2009+A1:2011

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 9: Bestämning av styvhet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13146-9:2020

Omfattning
This European Standard specifies laboratory test procedures to determine the static and dynamic stiffness of rail pads, baseplate pads and complete rail fastening assemblies. The procedures for dynamic stiffness cover low and high frequencies.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness

Artikelnummer: STD-81922

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13146-9:2009

Ersätts av: SS-EN 13146-9:2020