Standard Svensk standard · SS-EN 13674-3:2006+A1:2010

Järnvägar - Spår - Räler - Del 3: Moträler och ledräler

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies check rail profiles which have been designed for this purpose. It does not cover guard rails which are to protect vehicle, bridge, viaduct and other structures in the event of a derailment.

Three grades of steel and five rail profiles are specified.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Rail - Part 3: Check rails

Artikelnummer: STD-74566

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-07-21

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13674-3:2006