Standard Svensk standard · SS-EN 13145+A1:2011

Järnvägar - Spår - Sliprar av trä för linje och spårväxlar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines wood species, quality requirements, origin, manufacturing conditions, forms, dimensions and tolerances as well as the durability and preservation of wood sleepers and bearers for use in railway tracks. It does not cover specific finishing processes that may be required by the customer. It does not apply to other track timbers.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers

Artikelnummer: STD-81921

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-27

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13145