Standard Svensk standard · SS-EN 13145

Järnvägsanläggningar - Spår - Syllar och bärbalkar av trä

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13145+A1:2011

Omfattning
This European Standard defines wood species, quality requirements, origin, manufacturing conditions, forms, dimensions and tolerances as well as the durability and preservation of wood sleepers and bearers for use in railway tracks. It does not cover specific finishing processes that may be required by the customer. It does not apply to other track timbers.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers

Artikelnummer: STD-29646

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-02-02

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN 13145+A1:2011