Standard Ikraftsättning · SS-EN 1438

Trävaror, träkonstruktioner och träbaserade produkter - Symboler

Status: Gällande

Ämnesområden

Teckensymboler Trä, sågtimmer och sågat virke


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trä, SIS/TK 182

Internationell titel: Symbols for timber and wood-based products

Artikelnummer: STD-24494

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-05

Antal sidor: 0