Standardutveckling · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommittén verkar bland annat för att svenska och nordiska traditioner ska tillvaratas.

Kommittén för trä har i decennier varit med och utveckla väldefinierade produktstandarder för furu och gran, som är vanligt förekommande material i Sverige och Norden. Det är därför viktigt att vi i Sverige är med och påverkar, så att de svenska och nordiska traditionerna tillvaratas genom globalisering.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller rent nationella standarder. Exempelvis på nationella standarder är mått och profiler, som bidrar till att marknadens aktörer får nytta av de tekniska specifikationerna för att definiera sina krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om TK 182- Trä
Arbetar nu med 43 standarder
SS 232812, Trävaror - Trälister - Mått
EN 15119-1, Träskydd - Bedömning av emissioner från träskyddsbehandlat virke till miljön - Del 1:
EN 14592, Träkonstruktioner - Dymlingformade förbindare av stål (inkl. klammer) - Krav
ISO 17300-1.2, Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
ISO 13912, Träkonstruktioner -
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
EN 14374, Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) - Krav
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
SS 232718, Virkespaket med sågat och hyvlat virke - Enhetslaster
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
EN 460, Träskydd - Naturlig beständighet hos trä - Anvisningar för krav på träs beständighet i olika riskklasser
CEN/TS 19103, ---
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
ISO 13061-6:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain - Amendment 1
ISO 13061-7:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain - Amendment 1
EN 13986:2004+A1:2015/A2, Träbaserade skivor för byggnader - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
Methods of test for evaluation of long-term , Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN 14081-2:2018/A1, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 2: Maskinell hållfasthetssortering: kompletterande krav för första typprovning
EN 14081-3, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll
ISO 24294, Timber - Round and sawn timber - Vocabulary
EN 351-1, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel
EN 351-2, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 2: Riktlinjer avseende provtagning för analys av träskyddsbehandlat trä
EN 384:2016+A1:2018/A2, Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Bestämning av karakteristiska värden för mekaniska egenskaper och densitet
ISO 24322, Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
ISO 24323, Design methods for vibrational serviceability of timber floors
EN 12037, Träskydd - Fältprovningsmetod för bestämning av ett träskyddsmedels relativa skyddseffekt i exponering ovan mark - Lap-joint metod
EN 1001, Träskydd - Terminologi
EN 14322, Träbaserade skivor - Melaminbelagda skivor för inomhusbruk - Definitioner, krav och klassificering
EN 14323, Träbaserade skivor - Melaminbelagda skivor för inomhusbruk - Provning
ISO 4556, Wood raw parquet blocks — General characteristics
ISO 4561, Wood raw parquet blocks — Classification of parquet blocks
ISO 4562, Solid wood parquet -Classification of parquet strips
ISO 8965, Logging industry - Technology - Vocabulary
EN 13353, Massivträskivor (SWP) - Krav
ISO 13061-18, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Vocabulary
ISO 5257, Bamboo Structures — Engineered bamboo composites — Evaluation requirements
EN 15736, Träkonstruktioner - Provning - Spikplåtars utdragshållfasthet vid hantering av förtillverkade fackverk
ISO 13061-8, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear specimen — Part 8: Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain
ISO 23823, General requirements for solid wood frame
EN 14734, Träskydd - Bestämning av impregnerbarhet hos träslag för impregnering med träskyddsmedel - Laboratoriemetod
CEN/TR , Bonded-in-rods in timber structures — Design and execution
EN 12369-3, Massivträskivor - Karaktäristiska värden för bärande konstruktioner - Del 3: Solida träskivor
Visa fler Visa färre
Utgivet 261 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 10 arbetsgrupper
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar och fönster
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 07, Trappor
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 09, Miljö
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
Akzo Nobel Adhesives AB, STOCKHOLM
Arbio AB, STOCKHOLM
Boverket, KARLSKRONA
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Construction Software Center Europe AB, SKELLEFTEÅ
Fromm Sverige AB, JÄRFÄLLA
Linnéuniversitetet, Växjö
Linnéuniversitetet Institutionen för maskinteknik, VÄXJÖ
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Masonite Beams AB, RUNDVIK
Moelven Töreboda AB, TÖREBODA
RISE AB, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, STOCKHOLM
RISE Research Institutes of Sweden AB, VÄXJÖ
RISE Research Institutes of Sweden AB, SKELLEFTEÅ
Rundvirke Poles AB, LUDVIKA
Rune Karlsson Byggprojektering i Hedemora, Hedemora
Sandreef Consulting, Falsterbo
Signode Sweden AB, TÄBY
Skogsstyrelsen, JÖNKÖPING
Svenska Träskyddsföreningen, STOCKHOLM
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, UPPSALA
Trafikverket, Jönköping
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 33 internationella kommittéer
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
ISO/TC 89, Wood-based panels
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and derived materials
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 175, Round and sawn timber

ISO/TC 165, Timber structures

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 03, Beständighet:

CEN/TC 38, Durability of wood and derived materials

CEN/TC 38/WG 26, Physical/chemical factors (analytical methods)

SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures

CEN/TC 250/SC 5/WG 10, Basis of design and materials

CEN/TC 250/SC 5/WG 7, Reinforcement

CEN/TC 250/SC 5/WG 8, Seismic design

ISO/TC 165, Timber structures

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 05, Dörrar och fönster:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 06, Trägolv:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 07, Trappor:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor:

CEN/TC 112, Wood-based panels

ISO/TC 89, Wood-based panels

SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem:

CEN/TC 124, Timber structures

ISO/TC 165, Timber structures

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik (79) Kemiteknik (71) Träskyddande kemikalier (71.100.50) Träbaserade skivor (79.060) Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Plywood (79.060.10) Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Övrigt (79.060.99) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Eurokoder (91.070) Byggnadsstommar (91.080) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Byggnadsprojektering (94) Trävaror (94.300) Golvbeläggningar (97.150) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se