Standardutveckling · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommitténs arbete med standardisering inom träområdet ska stödja och skapa förutsättningar för byggande i trä inom Sverige och för exportmarknaden. Ett väl fungerande standardiseringsarbete syftar till att stödja industrin och skapa klara riktlinjer för arbetet, säkerställa kvalitet och produktsäkerhet samt stödja ett ansvarsfullt miljöarbete.

Kommittén vill medverka till utvecklingen av standardisering inom träområdet, från råvara till förädlade produkter, och bidra till ett utökat byggande med trämaterial med minskad klimatpåverkan som resultat. Kommittén vill också öka förståelse för nordiska byggsystem i Europa för att främja svensk byggindustri och förbättra möjligheter till export.

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska och internationella standardiseringen. SIS ansvarar för sekretariatet för CEN/TC 38 “Durability of wood and wood-based products” och en av dess arbetsgrupper, CEN/TC 38/WG 26 ”Physical/chemical factors (analytical methods)”. SIS har också ansvar för sekretariatet CEN/TC 175/WG 39 “Specific user requirements - Fire retardant treated wood”.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller nationella standarder.

Eurokod 5-remisserna stängde 2024-01-04

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. 

Andra generationen av Eurokod 5-standarderna, som hanterar dimensionering av bärande träkonstruktioner, har precis varit på remiss. Tre är revideringar av tidigare utgåvor, medan den för utförande är ny.

prEN 1995-1-1, Eurokod 5 - Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Gemensamma regler och regler för byggnader

prEN 1995-1-2, Eurokod 5 - Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

prEN 1995-2, Eurokod 5 - Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar

prEN 1995-3, Eurokod 5 - Dimensionering av träkonstruktioner - Del 3: Utförande

Några av nyheterna i Eurokod 5 rör tryck vinkelrätt fiberriktningen, skjuvning, stabilitet, KL-trä och dimensionering för robusthet. Där finns även nya data för skruvar och dymlingar, beräkning av infästningar, förstärkningar och kritiska situationer, liksom för dimensionering av träkonstruktioner för brand, bjälklagsvibrationer och träbroar.

Det var möjligt för branschen att lämna synpunkter på remisserna. Inkomna kommentarer sågs sedan över av ansvarig svensk spegelkommitté, SIS/TK 182/AG 4 Bärande träkonstruktioner, som fastställde svenskt svar och svenska kommentarer till CEN. 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 251 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet och rundvirke
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar, fönster och trappor
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 09, Miljö
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 31 företag och organisationer
AB Gustaf Kähr, Nybro
Akzo Nobel Adhesives AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Fromm Sverige AB, Järfälla
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Linnéuniversitetet, Växjö
Linnéuniversitetet Institutionen för maskinteknik, Växjö
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Masonite Beams AB, Rundvik
MiTek Industries AB, Skellefteå
Nordiskt Brandskyddat Trä, Stockholm
OrganoWood AB, Täby
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Växjö
RISE Research Institutes of Sweden AB, Skellefteå
Rundvirke Poles AB, Ludvika
Rune Karlsson Byggprojektering i Hedemora, Hedemora
Sandreef Consulting, Falsterbo
Signode Sweden AB, Täby
Skogsstyrelsen, Jönköping
Svenska Träskyddsföreningen, Stockholm
Svenskt Trä, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
TMF - Trä och möbelföretagen, Stockholm
Trafikverket, Jönköping
Transportstyrelsen, Borlänge
Woodsafe Timber Protection AB, Västerås
Välinge Innovation Sweden AB, Viken
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 75 internationella kommittéer
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
ISO/TC 218/WG 4, Test methods
ISO/TC 89, Wood-based panels
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 175/WG 1, General matters, definitions, measurement methods
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based products
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 1, General matters, definitions, measurement methods

CEN/TC 175/WG 2, Sawn timber

CEN/TC 175/WG 32, Specific user requirements - Timber in joinery

CEN/TC 175/WG 34, Specific user requirements - Timber in packaging and pallets, and other timber products

CEN/TC 175/WG 38, Specific user requirements - Timber in cladding and panelling

CEN/TC 175/WG 39, Specific user requirements - Fire retardant treated wood

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 1, Terminology

ISO/TC 218/WG 3, Sawn and processed timber

ISO/TC 218/WG 6, Wooden products

SIS/TK 182/AG 03, Beständighet och rundvirke:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 1, General matters, definitions, measurement methods

CEN/TC 175/WG 4, Round timber

CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based products

CEN/TC 38/WG 21, Durability - Classification ( Use classes-natural durability)

CEN/TC 38/WG 22, Performance - Assessment and specifications (treated wood - Wood preservatives)

CEN/TC 38/WG 23, Fungal testing (basidiomycetes-microfungi)

CEN/TC 38/WG 24, Insect testing - (beetles - termites)

CEN/TC 38/WG 25, External Factors and Preconditioning

CEN/TC 38/WG 26, Physical/chemical factors (analytical methods)

CEN/TC 38/WG 27, Exposure Aspects

CEN/TC 38/WG 28, Performance classification

ISO/TC 165, Timber structures

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 2, Round timber

ISO/TC 218/WG 7, Wood residue and post consumer wood

SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 124/WG 1, Test methods

CEN/TC 124/WG 2, Solid timber

CEN/TC 124/WG 3, Glued laminated timber

CEN/TC 124/WG 4, Connectors

CEN/TC 124/WG 6, Wood poles

CEN/TC 124/WG 7, Preparation of the revision of harmonised standards

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures

CEN/TC 250/SC 5/WG 4, Structural fire design

CEN/TC 250/SC 5/WG 9, Execution

ISO/TC 165, Timber structures

ISO/TC 165/WG 10, Characteristic values and design specifications

ISO/TC 165/WG 11, Solid and mechanically laminated timber products

ISO/TC 165/WG 2, Structural glued wood products

ISO/TC 165/WG 7, Connections and assemblies

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 05, Dörrar, fönster och trappor:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 32, Specific user requirements - Timber in joinery

CEN/TC 175/WG 37, Specific user requirements - Timber in stairs

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 6, Wooden products

SIS/TK 182/AG 06, Trägolv:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 33, Specific user requirements - Timber in flooring

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 1, Terminology

ISO/TC 218/WG 5, Parquet and wood flooring

ISO/TC 218/WG 6, Wooden products

SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor:

CEN/TC 112, Wood-based panels

CEN/TC 112/WG 7, Semi-finished and finished products

ISO/TC 89, Wood-based panels

ISO/TC 89/SC 3, Plywood

ISO/TC 89/WG 5, Test methods

SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 124/WG 5, Prefabricated wall, floor and roof elements

ISO/TC 165, Timber structures

SIS/TK 182/AG 09, Miljö:

CEN/TC 175/WG 5, Environmental topics

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på verksamhetplanen och antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik (79) Kemiteknik (71) Träskyddande kemikalier (71.100.50) Träbaserade skivor (79.060) Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Plywood (79.060.10) Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Övrigt (79.060.99) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Eurokoder (91.070) Byggnadsstommar (91.080) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Byggnadsprojektering (94) Trävaror (94.300) Golvbeläggningar (97.150) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2024
augusti
ons
28
SIS/TK 182/AG 9 Miljö
13:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lina Nordfors
Projektledare
lina.nordfors@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Ingemar Fredricson
Ordförande
Sandreef Consulting