Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommittén verkar bland annat för att svenska och nordiska traditioner ska tillvaratas.

Kommittén för trä har i decennier varit med och utveckla väldefinierade produktstandarder för furu och gran, som är vanligt förekommande material i Sverige och Norden. Det är därför viktigt att vi i Sverige är med och påverkar, så att de svenska och nordiska traditionerna tillvaratas genom globalisering.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller rent nationella standarder. Exempelvis på nationella standarder är mått och profiler, som bidrar till att marknadens aktörer får nytta av de tekniska specifikationerna för att definiera sina krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om TK 182- Trä
Arbetar nu med 46 standarder
EN 844, Trävaror - Terminologi
ISO 22156, Bambu - Konstruktioner
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
EN 12404, Träskydd - Laboratoriemetod för utvärdering av effektiviteten hos en fungicid avsedd för applicering på murverk för att förhindra angrepp av hussvamp i trä
EN 14081-1:2016/Cor1, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering
EN 14128, Durability of wood and wood-based products - Performance criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests
EN 460, Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
EN 384:2016/A1, Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Bestämning av karakteristiska värden för mekaniska egenskaper och densitet
00038155, Wood preservatives - determination of material avoidance by subterranean termites (laboratory method)
EN 73, Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure
EN 84, Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure
EN 1390, Wood preservatives - determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
EN 113-2, Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
EN 113-1, Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
EN 16351, Träkonstruktioner - Massivträ för byggsystem - Krav
ISO 13061-5, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 5: Determination of strength in compression perpendicular to grain
ISO 8970, Träkonstruktioner - Mekaniska förband - Erforderlig trädensitet
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
EN 622-4, Träfiberskivor - Krav - Del 4: Porösa träfiberskivor
EN 1534, Trägolv - Intryckning (Brinell) - Provning och bestämning av karakteristiskt värde
ISO 22390, Träkonstruktioner - Fanerträ - Hållfasthetsegenskaper
CEN/TS 14734, Durability of wood and wood-based products — Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives — Laboratory method
SS 232718, Virkespaket med sågat och hyvlat virke - Enhetslaster
EN 17009, Golv av förvedade material förutom trä - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
EN 14081-2, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 2: Maskinell hållfasthetssortering: kompletterande krav för första typprovning
ISO 12460-2, Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 2: Småskalig kammarmetod
EN 14081-3:2012/A1, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll
EN 14374, Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) - Krav
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
ISO 9709, Träkonstruktioner -
ISO 13912, Träkonstruktioner -
EN 16718, Träskyddsmedel och träbaserade produkter - Innehåll av den totala mängden organiskt kol (TOC) i trä och träbaserade produkter
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
ISO 17300, Wood residue and post consumer wood - Classification
ISO 12122-5.2, Timber structures - Determination of characteristic values - Part 5: Mechanical connections
ISO 19624, Bamboo structures - grading of bamboo culms - Basic principles and procedures
ISO 22157-1, Bamboo structures - Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms - Part 1: Test methods
EN 14592, Träkonstruktioner - Dymlingformade förbindare av stål (inkl. klammer) - Krav
EN 16929, Test Methods - Timber flooring systems - Determination of vibration properties
CEN/TS 16818, Durability of wood and wood-based products - Moisture dynamics of wood and wood-based products
EN 15119-1, Träskydd - Bedömning av emissioner från träskyddsbehandlat virke till miljön - Del 1:
EN 13756, Trägolv - Terminologi
SS 232812, Trävaror - Trälister - Mått
ISO 16696-1, Timber structures - Cross laminated timber - Part 1: Component performance and production requirements
ISO 19323.2, Timber structures - Joist hangers - Test methods
Visa fler Visa färre
Utgivet 37 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar och fönster
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 07, Trappor
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
Akzo Nobel Adhesives AB, Årsta
Arbio AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Construction Software Center Europe AB, Skellefteå
Essve Produkter AB, Kista
Essve Produkter AB, Sollentuna
Fromm Sverige AB, Järfälla
Henrik Möller Geokonsult AB, Helsingborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linnéuniversitetet, Växjö
Pergo (Europe) AB, Trelleborg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Signode Industrial Group AB, Täby
Svenska Träskyddsföreningen, Uppsala
Trafikverket, Jönköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 175/WG 1, General matters
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5 - Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik Kemiteknik Träskyddande kemikalier Träbaserade skivor Träbaserade skivor Allmänt Plywood Träfiberskivor och spånskivor Övrigt Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsdelar Eurokoder Byggnadsstommar Eurokod 5, Träkonstruktioner Träkonstruktioner Byggnadsprojektering Trävaror Golvbeläggningar Innertak, golv, trappor


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren

Linda Mellgren
Projektassistent

linda.mellgren@sis.se