Standardutveckling · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommitténs arbete med standardisering inom träområdet ska stödja och skapa förutsättningar för byggande i trä inom Sverige och för exportmarknaden. Ett väl fungerande standardiseringsarbete syftar till att stödja industrin och skapa klara riktlinjer för arbetet, säkerställa kvalitet och produktsäkerhet samt stödja ett ansvarsfullt miljöarbete.

Kommittén vill medverka till utvecklingen av standardisering inom träområdet, från råvara till förädlade produkter, och bidra till ett utökat byggande med trämaterial med minskad klimatpåverkan som resultat. Kommittén vill också öka förståelse för nordiska byggsystem i Europa för att främja svensk byggindustri och förbättra möjligheter till export.

Kommittén är ett forum för svenskt agerande i den europeiska och internationella standardiseringen. SIS ansvarar för sekretariatet för CEN/TC 250/SC 5 "Eurocode 5 - Design of timber structures" och flera av dess arbetsgrupper, vilket ger goda chanser för svenska intressenter att påverka. Sverige har också ansvar för sekretariatet CEN/TC 38/WG 26 ”Physical/chemical factors (analytical methods)”.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller nationella standarder.

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 49 standarder
EN 15119-1, Träskydd -
ISO 17300-1.2, Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
ISO 13912, Träkonstruktioner -
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
EN 14374, Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) - Krav
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
SS 232718, Virkespaket med sågat och hyvlat virke - Enhetslaster
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
EN 1995-1-1, Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader
ISO 13061-6:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain - Amendment 1
ISO 13061-7:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain - Amendment 1
EN 13986:2004+A1:2015/A2, Träbaserade skivor för byggnader - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
Methods of test for evaluation of long-term , Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN 351-1, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel
EN 351-2, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 2: Riktlinjer avseende provtagning för analys av träskyddsbehandlat trä
EN 1995-1-2, Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-2: Allmänt - Brandteknisk dimensionering
EN 1995-2, Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar
ISO 24322, Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
ISO 24323, Design methods for vibrational serviceability of timber floors
EN 20-1, Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten mot parkettbagge - Del 1: Ytimpregnerat trä - Provning
EN 16485, Trävaror - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för trä och träbaserade byggprodukter
EN 1001, Träskydd - Terminologi
ISO 4556, --
ISO 4561, Wood raw parquet blocks — Classification of parquet blocks
ISO 4562, Solid wood parquet -Classification of parquet strips
EN 1995-3, Eurokod 5 -
ISO 13061-18, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Vocabulary
ISO 5257, Bamboo Structures — Engineered bamboo composites — Evaluation requirements
ISO 13061-8, Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear specimen — Part 8: Determination of ultimate strength in shearing parallel to grain
ISO 23823, General requirements for solid wood frame
CEN/TR , Bonded-in-rods in timber structures — Design and execution
ISO 7567, Bamboo Structures — Glued laminated bamboo — Product specification
EN 113-3, Beständighet för trä och träbaserade produkter - Provningsmetod mot träförstörande rötsvampar - Del 3: Utvärdering av beständigheten hos träbaserade skivor
EN 460, Beständighet för trä och träbaserade produkter - Vägledning om prestanda
EN 13442, Trägolv och träpaneler - Beständighet mot kemikalier
EN 13489, Trägolv - Lamellparkett
EN 20-2, Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten mot parkettbagge - Del 2: Impregnerat trä - Provning
EN 370, Träskydd - Bestämning av utrotningsverkan för att förhindra utveckling av strimmig trägnagare - Provning
EN 1912, Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Inordnande av visuella sorteringsklasser i hållfasthetsklasser
EN 15119-2, Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method
EN 117, Träskydd - Bestämning av giftvärden mot i Europa förekommande termiter - Provning
ISO 12460-2, Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 2: Småskalig kammarmetod
ISO 16229, Timber structures - Laminated strand lumber and oriented strand lumber - Structural properties
EN 13226, Trägolv - Massiv stavparkett med not och lös eller fast fjäder
EN ISO 12460-3:2020/A1, Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod - Tillägg 1: Laserspektroskopi
ISO 12460-3:2020/Amd 1, Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod
ISO 12460-1:2007/Amd 1, Träbaserade skivor - ___
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 254 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet och rundvirke
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar, fönster och trappor
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 09, Miljö
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 30 företag och organisationer
AB Gustaf Kähr, Nybro
Akzo Nobel Adhesives AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Fromm Sverige AB, Järfälla
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Linnéuniversitetet, Växjö
Linnéuniversitetet Institutionen för maskinteknik, Växjö
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Masonite Beams AB, Rundvik
MiTek Industries AB, Skellefteå
Moelven Töreboda AB, Töreboda
OrganoWood AB, Täby
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Växjö
RISE Research Institutes of Sweden AB, Skellefteå
Rundvirke Poles AB, Ludvika
Rune Karlsson Byggprojektering i Hedemora, Hedemora
Sandreef Consulting, Falsterbo
Signode Sweden AB, Täby
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
Skogsstyrelsen, Jönköping
Svenska Träskyddsföreningen, Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Trafikverket, Jönköping
Woodsafe Timber Protection AB, Västerås
Välinge Innovation Sweden AB, Viken
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 59 internationella kommittéer
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
ISO/TC 89, Wood-based panels
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based products
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 2, Sawn timber

CEN/TC 175/WG 38, Specific user requirements - Timber in cladding and panelling

CEN/TC 175/WG 39, Specific user requirements - Fire retardant treated wood

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 1, Terminology

ISO/TC 218/WG 3, Sawn and processed timber

ISO/TC 218/WG 6, Wooden products

SIS/TK 182/AG 03, Beständighet och rundvirke:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 124/WG 2, Solid timber

CEN/TC 124/WG 6, Wood poles

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 4, Round timber

CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based products

ISO/TC 165, Timber structures

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 2, Round timber

ISO/TC 218/WG 7, Wood residue and post consumer wood

SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 124/WG 1, Test methods

CEN/TC 124/WG 2, Solid timber

CEN/TC 124/WG 3, Glued laminated timber

CEN/TC 124/WG 4, Connectors

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5: Design of timber structures

ISO/TC 165, Timber structures

ISO/TC 165/WG 10, Characteristic values and design specifications

ISO/TC 165/WG 11, Solid and mechanically laminated timber products

ISO/TC 165/WG 2, Structural glued wood products

ISO/TC 165/WG 7, Connections and assemblies

ISO/TC 218, Timber

SIS/TK 182/AG 05, Dörrar, fönster och trappor:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 32, Specific user requirements - Timber in joinery

CEN/TC 175/WG 37, Specific user requirements - Timber in stairs

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 6, Wooden products

SIS/TK 182/AG 06, Trägolv:

CEN/TC 175, Round and sawn timber

CEN/TC 175/WG 33, Specific user requirements - Timber in flooring

ISO/TC 218, Timber

ISO/TC 218/WG 1, Terminology

ISO/TC 218/WG 5, Parquet and wood flooring

ISO/TC 218/WG 6, Wooden products

SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor:

CEN/TC 112, Wood-based panels

ISO/TC 89, Wood-based panels

ISO/TC 89/SC 3, Plywood

ISO/TC 89/WG 5, Test methods

SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem:

CEN/TC 124, Timber structures

CEN/TC 124/WG 5, Prefabricated wall, floor and roof elements

ISO/TC 165, Timber structures

SIS/TK 182/AG 09, Miljö:

CEN/TC 175/WG 1, General matters, definitions, measurement methods

CEN/TC 175/WG 5, Environmental topics

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på verksamhetplanen och antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik (79) Kemiteknik (71) Träskyddande kemikalier (71.100.50) Träbaserade skivor (79.060) Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Plywood (79.060.10) Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Övrigt (79.060.99) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsdelar (91.060) Eurokoder (91.070) Byggnadsstommar (91.080) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Byggnadsprojektering (94) Trävaror (94.300) Golvbeläggningar (97.150) Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lina Nordfors
Projektledare
lina.nordfors@sis.se

Linda Mellgren
Projektkoordinator
linda.mellgren@sis.se