Standardutveckling · SIS/TK 182

Trä

Trä är ett vanligt förekommande byggmaterial och används både för utomhus- som inomhusmiljö. Träprodukter, främst av gran och furu i Sverige, omfattar rundvirke, sågade hyvlade trävaror, impregneringsmedel, bärande träkonstruktioner, dörrar och fönster, golv, trappor, träbaserade skivor och byggsystem. Kommittén verkar bland annat för att svenska och nordiska traditioner ska tillvaratas.

Kommittén för trä har i decennier varit med och utveckla väldefinierade produktstandarder för furu och gran, som är vanligt förekommande material i Sverige och Norden. Det är därför viktigt att vi i Sverige är med och påverkar, så att de svenska och nordiska traditionerna tillvaratas genom globalisering.

De europeiska och globala standarderna kompletteras efter behov med gemensamma nordiska eller rent nationella standarder. Exempelvis på nationella standarder är mått och profiler, som bidrar till att marknadens aktörer får nytta av de tekniska specifikationerna för att definiera sina krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Mer om TK 182- Trä
Arbetar nu med 53 standarder
ISO 3129, Wood - Sampling methods and general requirements for physical and mechanical testing of small clear wood specimens - Complementary element
EN 844, Trävaror - Terminologi
EN ISO 12460-3, Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod
ISO 24323, Design methods for vibrational serviceability of timber floors
ISO 24322, Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN 384:2016+A1:2018/A2, Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Bestämning av karakteristiska värden för mekaniska egenskaper och densitet
EN 351-2, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 2: Riktlinjer avseende provtagning för analys av träskyddsbehandlat trä
EN 351-1, Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel
CEN/TR 14734, Durability of wood and wood-based products — Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives — Laboratory method
ISO 24294, Timber - Round and sawn timber - Vocabulary
EN 14081-3, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll
EN 14081-2:2018/A1, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 2: Maskinell hållfasthetssortering: kompletterande krav för första typprovning
ISO 12460-3, Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod
EN 16755/Amd, Bruksklasser för brandskyddets beständighet inomhus och utomhus hos träbaserade produkter
ISO 19993, Träkonstruktioner - Limträ -
EN ISO 8970, Träkonstruktioner - Mekaniska förband - Krav för trädensitet
Methods of test for evaluation of long-term , Timber structures - Methods of test for evaluation of long-term performance - Part 1: wood-based products in bending
EN 13986:2004+A1:2015/A2, Träbaserade skivor för byggnader - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning
ISO 13061-7:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 7: Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain - Amendment 1
ISO 13061-6:2014/Amd 1, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain - Amendment 1
ISO 5323, Wood flooring and parquet - Vocabulary
ISO 22389-2, Träkonstruktioner - I-balkars böjhållfasthet - Del 2: Komponenters funktions- och produktionskrav
ISO 22156, Bambu - Konstruktioner
ISO 23478, Bamboo structures - Glued laminated bamboo - Test methods for determination of physical and mechanical properties
EN 13629, Trägolv - Lövträ - Brädor och till element sammansatta brädor
EN 13647, Trägolv och träpaneler - Bestämning av geometriska egenskaper
EN 12404, Träskydd - Laboratoriemetod för utvärdering av effektiviteten hos en fungicid avsedd för applicering på murverk för att förhindra angrepp av hussvamp i trä
EN 14081-1:2016/Cor1, Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering
EN 14128, Träskydd - Effektiviteten hos träskyddsmedel för bekämpande verkan bestämd genom biologisk provning
EN 460, Träskydd - Naturlig beständighet hos trä - Anvisningar för krav på träs beständighet i olika riskklasser
EN 73, Träskyddsmedel - Accelererad åldring av träskyddsbehandlat trä före biologisk provning - Avdunstning
EN 84, Träskydd - Accelererad åldring av träskyddsbehandlat virke före biologisk provning - Laboratoriemetod
EN 1390, Träskydd - Bestämning av utrotningsverkan mot husbock (Hylotrupes bajulus) - Laboratoriemetod
EN 113-2, Träskydd - Provningsmetod mot träförstörande rötsvampar - Del 2: Bedömning av inneboende eller tillförd, förbättrad beständighet
EN 113-1, Träskydd - Provningsmetod mot träförstörande rötsvampar - Del 1: Bedömning av den förebyggande effektiviteten hos träskyddsmedel
EN 16351, Träkonstruktioner - Massivträ för byggsystem - Krav
ISO 13061-5, Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 5: Determination of strength in compression perpendicular to grain
ISO 8970, Träkonstruktioner - Mekaniska förband - Krav för trädensitet
ISO/TR 21141, Timber structures - Timber connections and assemblages - Yield and ultimate characteristics and ductility from test data
EN 622-4, Träfiberskivor - Krav - Del 4: Porösa träfiberskivor
EN 1534, Trägolv - Intryckning (Brinell) - Provning och bestämning av karakteristiskt värde
ISO 22390, Träkonstruktioner - Fanerträ - Hållfasthetsegenskaper
SS 232718, Virkespaket med sågat och hyvlat virke - Enhetslaster
ISO/TR 19623, Timber structures - Glued laminated timber - Assignment of glued laminated timber characteristic values from laminate properties
EN 14374, Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) - Krav
ISO/TR 21136, Timber structures - Vibration performance criteria for timber floors
ISO 13912, Träkonstruktioner -
EN 16718, Träskyddsmedel och träbaserade produkter - Innehåll av den totala mängden organiskt kol (TOC) i trä och träbaserade produkter
EN 1611-2, Sawn timber — Appearance grading of softwoods — Part 2: Other species
ISO 17300-1, Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary
EN 14592, Träkonstruktioner - Dymlingformade förbindare av stål (inkl. klammer) - Krav
EN 15119-1, Träskydd - Bedömning av emissioner från träskyddsbehandlat virke till miljön - Del 1:
SS 232812, Trävaror - Trälister - Mått
Visa fler Visa färre
Utgivet 261 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 182/AG 01, Rundvirke
SIS/TK 182/AG 02, Sågade och hyvlade trävaror
SIS/TK 182/AG 03, Beständighet
SIS/TK 182/AG 04, Bärande träkonstruktioner
SIS/TK 182/AG 05, Dörrar och fönster
SIS/TK 182/AG 06, Trägolv
SIS/TK 182/AG 07, Trappor
SIS/TK 182/AG 08, Träbaserade skivor
SIS/TK 182/AG 10, Byggsystem
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
Akzo Nobel Adhesives AB, Årsta
Arbio AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Construction Software Center Europe AB, Skellefteå
Fromm Sverige AB, Järfälla
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linnéuniversitetet, Växjö
Pergo (Europe) AB, Trelleborg
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Signode Industrial Group AB, Täby
Svenska Träskyddsföreningen, Uppsala
Trafikverket, Jönköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 165, Timber structures
ISO/TC 218, Timber
CEN/TC 112, Wood-based panels
CEN/TC 124, Timber structures
CEN/TC 175, Round and sawn timber
CEN/TC 175/WG 1, General matters
CEN/TC 250/SC 5, Eurocode 5 - Design of timber structures
CEN/TC 38, Durability of wood and wood-based products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Träteknik Kemiteknik Träskyddande kemikalier Träbaserade skivor Träbaserade skivor Allmänt Plywood Träfiberskivor och spånskivor Övrigt Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsdelar Eurokoder Byggnadsstommar Eurokod 5, Träkonstruktioner Träkonstruktioner Byggnadsprojektering Trävaror Golvbeläggningar Innertak, golv, trappor


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Andersson Stenmark

Annika Andersson Stenmark
Projektledare
08-55552136
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren

Linda Mellgren
Projektassistent
+46855552199
linda.mellgren@sis.se