Standard Svensk standard · SS-EN 13017-1

Massivträskivor - Utseendesortering - Del 1: Barrträ

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger allmänna krav och krav för utseendesortering av såväl enskikts som flerskikts massivträskivor. Skivorna är tillverkade av barrträ (t ex gran, furu, lärk). För flerskiktsskivor avses skivor med en tjocklek hos de yttre skikten av minst 3,5 mm.

Ämnesområden

Övrigt


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 1: Softwood

Artikelnummer: STD-30292

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 17

Finns även på: SS-EN 1310 , SS-EN 13017-2