Standard Svensk standard · SS-EN 13017-1

Massivträskivor - Utseendesortering - Del 1: Barrträ

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger allmänna krav och krav för utseendesortering av såväl enskikts som flerskikts massivträskivor. Skivorna är tillverkade av barrträ (t ex gran, furu, lärk). För flerskiktsskivor avses skivor med en tjocklek hos de yttre skikten av minst 3,5 mm.

Ämnesområden

Övrigt (79.060.99)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30292

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 17

Finns även på: SS-EN 1310 , SS-EN 13017-2