Standard Svensk standard · SS-EN 13017-2

Massivträskivor - Utseendesortering - Del 2: Lövträ

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger allmänna krav och krav för utseendesortering av såväl enskikts som flerskikts massivträskivor. Skivorna är tillverkade av lövträ. För flerskiktsskivor avses skivor med en tjocklek hos de yttre skikten av minst 3,5 mm.

Ämnesområden

Övrigt


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood

Artikelnummer: STD-30293

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 11

Finns även på: SS-EN 1310 , SS-EN 12775 , SS-EN 13017-1