Standard Svensk standard · SS-EN 13017-2

Massivträskivor - Utseendesortering - Del 2: Lövträ

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger allmänna krav och krav för utseendesortering av såväl enskikts som flerskikts massivträskivor. Skivorna är tillverkade av lövträ. För flerskiktsskivor avses skivor med en tjocklek hos de yttre skikten av minst 3,5 mm.

Ämnesområden

Övrigt (79.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30293

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 11

Finns även på: SS-EN 1310 , SS-EN 12775 , SS-EN 13017-1