Standard Swedish standard · SS-EN 13017-2

Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood

Status: Valid

Scope
Denna standard ger allmänna krav och krav för utseendesortering av såväl enskikts som flerskikts massivträskivor. Skivorna är tillverkade av lövträ. För flerskiktsskivor avses skivor med en tjocklek hos de yttre skikten av minst 3,5 mm.

Subjects

Other


Product information

Language: Swedish English

Written by: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

International title: Solid wood panels - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood

Article no: STD-30293

Edition: 1

Approved: 6/1/2001

No of pages: 11

Also available in: SS-EN 1310 , SS-EN 12775 , SS-EN 13017-1