Standard Svensk standard · SS-EN 13354:2008

Massivträskivor (SWP) - Limningskvalitet - Provningsmetod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method for determining the bonding quality of single-layer and multi-layer solid wood panels by a shear test.

Ämnesområden

Övrigt (79.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68295

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-01

Antal sidor: 20