Standard Svensk standard · SS-EN 275

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten motmarina träskadegörare - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against marine borers

Artikelnummer: STD-12275

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-10-30

Antal sidor: 28