Standard Svensk standard · SS-EN 12369-1

Träbaserade skivor - Karakteristiska värden för bärande konstruktioner - Del 1: Strimlespånskivor (OSB), spånskivor och träfiberskivor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12369-1

Träbaserade skivor - Karakteristiska värden för bärande konstruktioner - Del 1: Strimlespånskivor (OSB), spånskivor och träfiberskivor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger karakteristiska värden att användas vid dimensionering av bärande konstruktioner med träbaserade skivor. Begreppet karakteristiskt värde definieras i ENV 1995-1-1. Denna standard gäller karakteristiska värden såväl för mekaniska egenskaper som för densitet för följande specifika skivtyper. - Strimlespånskivor, OSB/2, OSB/3 och OSB/4, enligt EN 300; - Spånskivor, P4, P5, P6 och P7 enligt EN 312 delarna 4 till 7; - Hårda träfiberskivor, HB.HLA2 enligt EN 622-2; - Medelhårda träfiberskivor, MBH.LA2 enligt EN 622-3; - Torrtillverkade träfiberskivor, MDF.LA och MDF.HLS enligt EN 622-5. ANM: Karakteristiska värden för plywood, massivträskivor (SWP), fanerträ (LVL) och cementbundna spånskivor planeras ingå i tillkommande delar av denna serie standarder.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12369-1

Träbaserade skivor - Karakteristiska värden för bärande konstruktioner - Del 1: Strimlespånskivor (OSB), spånskivor och träfiberskivor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 1: OSB, particleboards and fibreboards

Artikelnummer: STD-30394

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-21

Antal sidor: 31