Standard Svensk standard · SS-EN 320:2011

Träfiberskivor - Hållkraft vid utdragning av skruv - Provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the resistance of fibreboards and particleboards to axial withdrawal of screws.

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-79345

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 320