Standard Svensk standard · SS-EN 319

Spånskivor och träfiberskivor - Tvärdraghållfasthet - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Particleboards and fibreboards - Determination oftensile strength perpendicular to the plane of the board

Artikelnummer: STD-13842

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 13