Standard Svensk standard · SS-EN 326-1

Träbaserade skivor - Kontroll - Del 1: Uttagning och tillskärning av provkroppar, utvärdering av provningsresultat och rapportering

Status: Gällande

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Woodbased-panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

Artikelnummer: STD-15165

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-07-29

Antal sidor: 19