Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

Omfattning
General rules for the structural design of buildings and civil engineering works made of timber and/or wood-based panels, either singly or compositely with concrete, steel or other materials. Detailed rules for structural design of buildings.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-8019393

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Tillägg till: SS-EN 1995-1-1:2004 , SS-EN 1995-1-1:2004