Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-1:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1995-1-1:2004/AC:2006 Tillägg: SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 , SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 , SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-1:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 4 377 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 4 377 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 7 003,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

 • Beskriver principer och krav rörande säkerhet, brukbarhet och beständighet hos bärverk av trä. Den baseras på principen om gränstillstånd i detta fall använt tillsammans med partialkoefficientmetoden.
 • Kan tillämpas direkt tillsammans med Eurokoderna EN 1990:2002 och relevanta delar av EN 1991 för dimensionering av nya bärverk.
 • Ingående numeriska värden på partialkoefficienter och andra säkerhetsparametrar ges som rekommenderade grundvärden vilka ger en acceptabel säkerhetsnivå. Dessa har valts med förutsättning av att en lämplig nivå på yrkesskicklighet och kvalitetsledning föreligger.
 • Gäller dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t.ex. fanerträ (LVL) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990.
 • Avser endast kraven på mekanisk bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t.ex. värme- eller ljudisolering behandlas inte.
 • Ska användas tillsammans med:  
  – EN 1990 Eurokod:Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk  
  – EN 1991 Laster på bärverk  
  – Europeiska produktstandarder relevanta för träkonstruktioner  
  – EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när     träkonstruktioner uppförs i områden med risk för jordbävning.
 • Består av två huvuddelar:  
  – EN 1995-1 Allmänt  
  – EN 1995-2 Broar
 • EN 1995-1 Allmänt består av:  
  – EN 1995-1-1 Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader  
  – EN 1995-1-2 Allmänt – Brandteknisk dimensionering
 • Ger allmänna regler för träkonstruktioner och regler som gäller specifikt för träkonstruktioner till byggnader.
 • Gäller inte konstruktioner som långvarigt utsätts för temperaturer över 60°C.
Omfattning
(1) EN 1995-1-1 gives general design rules for timber structures together with specific design rules for buildings. (2) The following subjects are dealt with in EN 1995-1-1: Section 1: General Section 2: Basis of design Section 3: Material properties Section 4: Durability Section 5: Basis of structural analysis Section 6: Ultimate limit states Section 7: Serviceability limit states Section 8: Connections with metal fasteners Section 9: Components and assemblies Section 10: Structural detailing and control. (3)P EN 1995-1-1 does not cover the design of structures subject to prolonged exposure to temperatures over 60°C.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Träkonstruktioner (91.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-1:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 4 377 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 4 377 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 7 003,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-38150

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 132

Finns även på: SS-EN 1995-1-1:2004