Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader

Status: Gällande

Omfattning
General rules for the structural design of buildings and civil engineering works made of timber and/or wood-based panels, either singly or compositely with concrete, steel or other materials. Detailed rules for structural design of buildings.

Ämnesområden

Tekniska aspekter Eurokod 5, Träkonstruktioner Eurokod, grund Eurokod, bro Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-101887

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Tillägg till: SS-EN 1995-1-1:2004 , SS-EN 1995-1-1:2004