Standard Svensk standard · SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter Eurokod 5, Träkonstruktioner Eurokod, grund Eurokod, bro Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-66799

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-07

Antal sidor: 28

Tillägg till: SS-EN 1995-1-1:2004 , SS-EN 1995-1-1:2004