Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1993 får tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar i stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hosbärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. 

EN 1993 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t.ex. avseende termisk eller akustisk isolering, beaktas inte.

Standarden:

  • Beskriver principer, krav och regler för brandteknisk dimensionering av byggnader i stål påverkade av brand. 
  • Är avsedd att användas av byggherrar (t ex för beskrivning av deras särskilda krav), samt projektörer, entreprenörer och berörda myndigheter. 
  • Gäller för bärverk, eller delar av bärverk, som omfattas av EN 1993-1 och som dimensionerats därefter, 
  • Behandlar dimensionering av bärverk i stål med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1993-1-1 och EN 1991-1-2. EN 1993-1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensioneringsmetoder vid normal temperatur. 
  • Behandlar endast metoder för passivt brandskydd. 
  • Gäller för bärverk av stål som ska uppfylla kraven på lastbärande funktion under påverkan av brand, i termer att undvika förtida kollaps av bärverket (denna del innehåller inte regler för avskiljande konstruktioner). 
  • Ger principer och råd för dimensionering av bärverk med föreskrivna krav med hänsyn till bärförmåga och krav på funktion.
Omfattning
Scope of EN 1993-1-2(1) EN 1993-1-2 deals with the design of steel structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1993-1-1 and EN 1991-1-2. EN 1993-1-2 only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design. (2) EN 1993-1-2 deals only with passive methods of fire protection. (3) EN 1993-1-2 applies to steel structures that are required to fulfil this load bearing function if exposed to fire, in terms of avoiding premature collapse of the structure. NOTE: This part does not include rules for separating elements. (4) EN 1993-1-2 gives principles and application rules for designing structures for specified requirements in respect of the load bearing function and the levels of performance. (5) EN 1993-1-2 applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1993-1 and are designed accordingly. (6) The methods given are applicable to structural steel grades S235, S275, S355, S420 and S460 of EN 10025 and all grades of EN 10210 and EN 10219. (7) The methods given are also applicable to cold-formed steel members and sheeting within the scope of EN 1993-1-3. (8) The methods given are applicable to any steel grade for which material properties at elevated temperatures are available, based on harmonized European standards. (9) The methods given are also applicable stainless steel members and sheeting within the scope of EN 1993-1-4. NOTE: For the fire resistance of composite steel and concrete structures, see EN 1994-1-2.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-39528

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 1993-1-2:2005

Ersätter: SS-ENV 1993-1-2