Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1995-2 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t.ex. fanerträ eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990:2002.

EN 1995-2 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t.ex. värme- eller ljudisolering behandlas inte.

 

Omfattning
(1)P EN 19955 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat
eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t ex fanerträ
(LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den
bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna
och reglerna för verifiering i EN 1990:2002.

(2)P EN 19955 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner.
Andra krav gällande t ex värme- eller ljudisolering behandlas inte.

(3) EN 19955 är avsedd att användas tillsammans med:
EN 1990 Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991 Laster på bärverk
Europeiska produktstandarder relevanta för träkonstruktioner
EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när träkonstruktioner uppförs i områden
med risk för jordbävning.
br(4) EN 19955 består av två huvuddelar:
EN 1995-1 Allmänt
EN 1995-2 Broar

(5) EN 1995-1 “Allmänt” består av:
EN 1995-1-1 Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader
EN 1995-1-2 Allmänt – Brandteknisk dimensionering

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Artikelnummer: STD-70900

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 1995-2:2004

Ersätter: SS-ENV 1995-2 , SS-ENV 1995-1-2