Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1995-2 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t.ex. fanerträ eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990:2002.

EN 1995-2 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t.ex. värme- eller ljudisolering behandlas inte.

 

Omfattning
(1)P EN 19955 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t ex fanerträ (LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990:2002. (2)P EN 19955 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t ex värme- eller ljudisolering behandlas inte. (3) EN 19955 är avsedd att användas tillsammans med: EN 1990 Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Laster på bärverk Europeiska produktstandarder relevanta för träkonstruktioner EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när träkonstruktioner uppförs i områden med risk för jordbävning. br(4) EN 19955 består av två huvuddelar: EN 1995-1 Allmänt EN 1995-2 Broar (5) EN 1995-1 “Allmänt” består av: EN 1995-1-1 Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader EN 1995-1-2 Allmänt – Brandteknisk dimensionering

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-70900

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 1995-2:2004

Ersätter: SS-ENV 1995-2 , SS-ENV 1995-1-2