Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Omfattning
(1)P EN 19955 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat
eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t ex fanerträ
(LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den
bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna
och reglerna för verifiering i EN 1990:2002.

(2)P EN 19955 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner.
Andra krav gällande t ex värme- eller ljudisolering behandlas inte.

(3) EN 19955 är avsedd att användas tillsammans med:
EN 1990 Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991 Laster på bärverk
Europeiska produktstandarder relevanta för träkonstruktioner
EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när träkonstruktioner uppförs i områden
med risk för jordbävning.
>br>(4) EN 19955 består av två huvuddelar:
EN 1995-1 Allmänt
EN 1995-2 Broar

(5) EN 1995-1 “Allmänt” består av:
EN 1995-1-1 Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader
EN 1995-1-2 Allmänt – Brandteknisk dimensionering

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Artikelnummer: STD-38152

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 1995-2:2004