Standard Svensk standard · SS-ENV 1995-2

Träkonstruktioner - Dimensionering - Eurocode 5 - Del 2: Broar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1995-1-2:2004 , SS-EN 1995-1-2:2004 , SS-EN 1995-2:2004

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Träkonstruktioner (91.080.20) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25652

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-03

Antal sidor: 46

Ersätts av: SS-EN 1995-1-2:2004 , SS-EN 1995-1-2:2004 , SS-EN 1995-2:2004