Standardutveckling · SIS/TK 178

Byggmätning och toleranser

Inom bygg- och anläggningssektorn är en korrekt hantering av lägesbestämning, mått och toleranser av största vikt för att undvika kostsamma åtgärder orsakade av fel. Det övergripande målet för kommittén är att tillhandahålla bygg- och anläggningssektorn tillförlitliga och aktuella dokument som stödjer kravställning samt säkerställer utförande och därigenom reducerar riskerna för fel i byggandet.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen (17) Optik och optisk mätning (17.180) Optiska mätinstrument (17.180.30) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsindustrin (91.010) Tekniska aspekter (91.010.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se