Standardutveckling · SIS/TK 178

Byggmätning och toleranser

Inom bygg- och anläggningssektorn är en korrekt hantering av lägesbestämning, mått och toleranser av största vikt för att undvika kostsamma åtgärder orsakade av fel. Det övergripande målet för kommittén är att tillhandahålla bygg- och anläggningssektorn tillförlitliga och aktuella dokument som stödjer kravställning samt säkerställer utförande och därigenom reducerar riskerna för fel i byggandet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
16331-2, Optics and optical instruments - Laboratory procedures for testing surveying and construction instruments - Part 2: Terrestrial laser scanner
ISO 16331-2, Optics and optical instruments - Laboratory procedures for testing surveying and construction instruments - Part 2: Terrestrial laser scanner
Deltagare 12 företag och organisationer
Lantmäteriet, FRÖSÖN
SCIOR Geomanagement AB, Timrå
Skanska Sverige AB, Örebro
SWECO Civil AB, Stockholm
Svensk Byggnadsgeodesi, Stockholm
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Trimble AB, Danderyd
Tyréns AB, Stockholm
WSP Sverige AB Samhällsbyggnad, Stockholm-Globen
ÅF-Infrastructure AB, VÄSTERÅS
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 172/SC 6, Geodetic and surveying instruments
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen (17) Optik och optisk mätning (17.180) Optiska mätinstrument (17.180.30) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsindustrin (91.010) Tekniska aspekter (91.010.30)