Standardutveckling · SIS/TK 178

Byggmätning och toleranser

Inom bygg- och anläggningssektorn är en korrekt hantering av lägesbestämning, mått och toleranser av största vikt för att undvika kostsamma åtgärder orsakade av fel. Det övergripande målet för kommittén är att tillhandahålla bygg- och anläggningssektorn tillförlitliga och aktuella dokument som stödjer kravställning samt säkerställer utförande och därigenom reducerar riskerna för fel i byggandet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
ISO 16331-2, Optics and optical instruments - Laboratory procedures for testing surveying and construction instruments - Part 2: Terrestrial laser scanner
ISO 17123-6, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 6: Rotating lasers
ISO 17123-10, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 10: UAV photogrammetry systems
ISO 8436-1, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 10: UAV photogrammetry systems
Visa fler Visa färre
Utgivet 4 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen (17) Optik och optisk mätning (17.180) Optiska mätinstrument (17.180.30) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsindustrin (91.010) Tekniska aspekter (91.010.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se