Standard Svensk standard · SS 21142

Byggtoleranser - Mätmetoder för byggnader och byggprodukter - Mätpunkters lägen

Status: Gällande

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178

Internationell titel: Tolerances for building - Methods of measurement of buildings and building products - Position of measuring points

Artikelnummer: STD-7987

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-10-19

Antal sidor: 28