Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12780-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Rakhet - Del 1 : Ordlista och parametrar för rakhet (ISO 12780-1:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12780 defines the terms and concepts related to straightness of individual integral features and covers complete straightness profiles only.

NOTE Straightness of an extracted derived axis of a cylinder is defined in ISO 12180-1 and ISO 12180-2.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO 12780-1:2011)

Artikelnummer: STD-77649

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12780-1:2005