Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12781-1:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 1: Ordlista och parametrar för planhet (ISO 12781-1:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12781 defines the terms and concepts related to flatness of individual complete integral features only.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO 12781-1:2011)

Artikelnummer: STD-77651

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 12781-1:2005