Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-601:2010

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 601: Nominella egenskaper hos släpnålsinstrument (ISO 25178-601:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 25178 defines the metrological characteristics of contact (stylus) areal surface texture measuring instruments.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 601: Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 25178-601:2010)

Artikelnummer: STD-74702

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-07-14

Antal sidor: 32