Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-41:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 41: Morfologiska profilfilter: Skivfilter och horisontal-linjesegmentfilte (ISO 16610-41:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies techniques for computing morphological filters with disk and horizontal segment structuring elements, including envelope filters.

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 41: Morphological profile filters: Disk and horizontal line-segment filters (ISO 16610-41:2015)

Artikelnummer: STD-8014644

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-41:2008