Standard Svensk standard · SS-EN 10049:2013

Mätning av profilens aritmetiska medelavvikelse Ra och toppräkning RPc för plåt och band av metalliska material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10049:2013

Mätning av profilens aritmetiska medelavvikelse Ra och toppräkning RPc för plåt och band av metalliska material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard defines the measurement conditions for surface roughness parameters of metallic flat products, both uncoated (cold and hot rolled pickled steel) and coated with metallic coatings (e.g. zinc, aluminium, tin, chromium) (see 3.1).

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10049:2013

Mätning av profilens aritmetiska medelavvikelse Ra och toppräkning RPc för plåt och band av metalliska material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products

Artikelnummer: STD-100174

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10049:2005