Standard Svensk standard · SS-EN 10049:2013

Mätning av profilens aritmetiska medelavvikelse Ra och toppräkning RPc för plåt och band av metalliska material

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the measurement conditions for surface roughness parameters of metallic flat products, both uncoated (cold and hot rolled pickled steel) and coated with metallic coatings (e.g. zinc, aluminium, tin, chromium) (see 3.1).

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Measurement of roughness average Ra and peak count RPc on metallic flat products

Artikelnummer: STD-100174

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10049:2005