Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13565-1

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod; Ytor med skiktade funktionsegenskaper - Del 1: Filtrering och generella mätvillkor (ISO 13565-1:1996)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 13565 definierar en filtreringsmetod för användning vid ytor som har djupa dalar nedanför en mera finbearbetad platå med en relativt liten del av vågighet. Den referenslinje som erhållits vid filtrering enligt ISO 11562 blir för sådana ytor oönskat påverkad genom närvaron av dalarna. Den metod att filtrera som beskrivs i denna standard undertrycker dalarnas påverkan på referenslinjen så att en mera tillfredsställande referenslinje skapas.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 1: Filtering and general measurement conditions (ISO 13565-1:1996)

Artikelnummer: STD-21830

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 24