Standard Swedish standard · SS-EN ISO 13565-1

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 1: Filtering and general measurement conditions (ISO 13565-1:1996)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 13565 definierar en filtreringsmetod för användning vid ytor som
har djupa dalar nedanför en mera finbearbetad platå med en relativt liten del av
vågighet. Den referenslinje som erhållits vid filtrering enligt ISO 11562 blir för sådana
ytor oönskat påverkad genom närvaron av dalarna. Den metod att filtrera som
beskrivs i denna standard undertrycker dalarnas påverkan på referenslinjen så att
en mera tillfredsställande referenslinje skapas.

Subjects

Properties of surfaces (17.040.20)


Product information

Language: Swedish English

Written by: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

International title:

Article no: STD-21830

Edition: 1

Approved: 1/9/1998

No of pages: 24