Handbok

GPS Bogen Geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger

Köp

Pris: 490 SEK
standard ikon

Papper

Inom industrin utgör korrekta och entydiga kravspecifikationer en viktig faktor för att tillverkning ska kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande internationellt arbete under samlingsnamnet geometriska produktspecifikationer, förkortat GPS. Syftet med GPS är att du med ett genomarbetat symbolspråk ska kunna beskriva krav på en produkts geometri på ett entydigt sätt. Hit hör också metoder för mätning och verifiering, krav på mätutrustningar m.m.

Med GPS kan kravsättning, tillverkning och verifiering av produkters geometriska egenskaper anges och uppfattas på ett entydigt sätt för alla parter.

Boken vägleder dig i området.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Toleranser och passningar (17.040.10)


Köp

Handbok

GPS Bogen Geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger
Pris: 490 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Danska

Artikelnummer: BCK-76124

Beteckning: GPS Bogen

Utgåva: 1

Utgiven: 2010-01-01

Antal sidor: 350

Förlag: FONDEN DANSK STANDARD